dimecres, 2 de novembre de 2016

RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 2016/17

Benvolgudes famílies,

            D’acord amb la normativa vigent, (Resolució ENS/2172/2016,  de 13 de setembre), s’obre el període per a la Renovació dels membres del Consell Escolar, que és l’organ de control i gestió del centre, amb funcions en l’aprovació i seguiment de la Programació General Anual.
A la nostra escola està composat pel Director, Cap d’Estudis, Secretària, 6 mestres, 6 pares/mares, 1 regidor o representant de l’Ajuntament, 1 representant de l’AMPA, 1 representant del Personal d’Administració i Serveis i 1 representant de Personal d’Atenció Educativa.

Aquest curs acadèmic cal renovar la meitat (3) dels representants dels diferents sectors.


Calendari sector pares i mares : eleccions del consell escolar 2016/17

Sol·licitud candidatura

Convocatòria oficial 

Cap comentari: