dimecres, 12 de desembre de 2012

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR

Del 3 de desembre al 25 de gener, s'ha iniciat la renovació de la meitat dels membres que composen el Consell Escolar. Enguany es renoven del sector pares i mares: Andrea Bentham, Carlos Costa i Manon Van Neerijnen. Del sector mestres renoven Antònia Castellano, Encarna Fernández i Ester Garrido. Calendari sector pares i mares Calendari sector mestres