dimarts, 18 de gener de 2011

INFORMEM ALS PARES I MARES DE L'ESCOLA QUE LA RECOLLIDA DE DINERS DE LA TÓMBOLA PER A LES COLÒNIES DE P5, 2N, 4RT I 6È HA ESTAT DE 900 EUROS. 

Els diners aniran repartits proporcionalment pel número d'alumnes que vagin de colònies.